Över 70 % biobränsle i lastbilarna

Coca-Cola Enterprises Sverige fortsätter satsningen på förnybara bränslen. Över 70 % av distributionslastbilarna i den egna fordonsparken körs nu på RME, rapsmetylester. Jämfört med om bränslet varit vanlig diesel minskar användningen av RME koldioxidutsläppen med ca 600 ton per år.

Om oss