Peter Bodor: Transparens i miljöfrågor ger ökat förtroende

Senaste månadens uppmärksamhet om hästkött i mat, som enligt innehållsförteckningen inte innehåller hästkött, är ett väldigt tydligt exempel på att konsumenter förväntar sig full transparens från företag. ”Inget fel med hästkött men försök inte lura mig.” Det är förstås också sant för alla andra områden i företagens kommunikation, inte minst det som sägs om miljö och klimat.

När vi mäter konsumenters förtroende för företaget Coca-Cola i Sverige ser vi att en av våra utmaningar är just på transparens. Alla känner till produkterna men väldigt få känner till företaget bakom, hur vi arbetar och vilka vi är. Det här speglar självklart samma företeelse, att det inte längre räcker med ett starkt varumärke och en produkt som smakar bra, konsumenterna vill veta hur och var produkterna tillverkas, hur de transporteras, vad de innehåller, hur ingredienserna är framställda, osv.

Det är därför som vi i dagarna första gången i annonsformat berättar för den breda allmänheten om vår starka lokala förankring, vår svenska historia och vårt miljöarbete. Tanken med de här annonserna är att de ska leda till nyfikenhet och dialog.

Den målgruppen som kanske mest ifrågasätter företag och är oräddast för att ställa frågor är ungdomar. Det är därför Coca-Cola under april kommer turnera runt på en Hållbarhetsturné och tillsammans med Returpack be ungdomarna om hjälp med hur vi kan få dem att i större utsträckning börja panta sina urdruckna förpackningar. Under turnén kommer vi att träffa cirka 4000 ungdomar och på kvällarna ska vi, tillsammans med Hagainitiativet, träffa lokala företag, politiker och forskare för att diskutera hur vi tillsammans med ungdomar kan angripa hållbarhetsutmaningarna jorden står inför.

Den gemensamma nämnaren för företagen i Hagainitiativet, och det som förde oss samman, var just en önskan om ökad transparans i miljö- och klimatfrågorna. I början var ett viktigt budskap från oss också att klimatarbete och lönsamhet går hand i hand, eftersom det fanns de som ansåg att klimatarbete kostar mer än vad det smakar. Det känns som att den frågan kan vi ta bort från vår agenda, här har utvecklingen gått åt rätt håll. Men vi kan fortfarande bidra till att inspirera varandra och andra företag till att berätta mer om sitt miljöarbete, samt att skapa dialog med syfte att hitta nya, kreativa, lösningar.

Hör gärna av dig till mig med synpunkter eller frågor på kampanjen.

Om oss