Peter Bodor: Vikten av ledarskap i hållbarhetsarbetet

Nyckeln till framgång på den här utmanande resan stavas Ledarskap. Inte minst i form av framsynta företag och företagsledare som går före och visar vägen, och bevisar att långsiktig lönsamhet och hållbarhet hänger ihop.

I början av oktober presenterade Coca-Cola Enterprises tillsammans med The Economist en ny undersökning som tydliggör just vikten av ledarskap i hållbarhetsarbetet. Drygt 300 styrelseledamöter och chefer från olika branscher i Europa tillfrågades om den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Nästan hälften, i Sverige hela två av tre, svarade ledningens engagemang. Majoriteten upplever också att hållbarhetsarbetet kan stärka både varumärke och konkurrenskraft. Samtidigt bekräftar studien att det finns ett stort behov av goda exempel i form av affärscase, för att frågorna ska få tillräcklig prioritet inom näringslivet.

Inom Coca-Cola Enterprises finns det en god portion av det där efterfrågade ledarskapet, vågar jag stolt påstå. Synen att långsiktig lönsamhet förutsätter hållbarhet – och tvärtom – är idag väl förankrad. Att vår vd Pierre ägnade sin lördagsmorgon åt ett seminarium om IPCC-rapporten, och sen med stor inlevelse förmedlade budskapen vidare när vi sågs i lunchmatsalen, tycker jag är en bra bekräftelse på ärligt engagemang.

För oss på Coca-Cola handlar ledarskap i klimatfrågan om att utmana oss själva med högt ställda mål och se till vår påverkan genom hela värdekedjan, även de delar utanför egna verksamheten som vi inte kontrollerar eller styr fullt ut över.  Utvecklad dialog och innovativa samarbeten med olika aktörer är en förutsättning för att målen ska nås. Vi jobbar sedan länge aktivt tillsammans med våra kunder för en energisnålare, klimatsmart kylskåpspark, och med våra transportörer för en så effektiv logistik som möjligt och övergång till förnya bränslen. Idag är 60% av våra kylskåp utrustade med energisnål teknik och över 70% av lastbilarna går på RME. Men fortfarande återstår en hel del utmaningar.

Ska vi lyckas ställa om kursen i mer hållbar riktning är det faktiska åtgärder och resultat som räknas – och att dessa goda exempel sprids vidare.  Här har vi företag i Hagainitiativet en viktig roll. Jag tycker det är väldigt positivt att näringslivets proaktiva röst i klimatfrågan nu hörs, och kan konstatera att både medarbetare och kunder och konsumenter i allt högre grad värderar och utvärderar vad vi åstadkommer. Det inspirerar och motiverar oss att jobba vidare!

Om oss