Peter Franke: Miraklens tid får inte vara förbi

I somras gav påve Franciskus ut sin encyklika om klimatet och miljön. Han lät nästan som en domedagspredikant när han varnade världens ledare.

– Vi har en ekonomi som dödar. Vi måste få till en ändring, förklarade påven.

”Klotet måste räddas från kommersiella relationer och ett perverst ägarsystem”, skrev Franciskus i sin omvälvande skrivelse. Aldrig har den katolska kyrkans överhuvud uttryckt sig så starkt, radikalt och engagerat i en ödesfråga för mänskligheten.

Påven är en förebild för miljarder människor runt om i världen. USA:s president Barack Obama tillhör dem som beundrade och hyllade påven för hans ställningstagande. Senare i sommar anslöt sig Obama till påvens varningskör.

– Jag är övertygad att ingenting utgör ett större hot mot vår framtid och framtida generationer. Vi är den första generationen som känner av klimatförändringarna och den sista generationen som kan göra något åt den, sa Obama när han presenterade sin Clean power plan för att möta klimathotet.

De amerikanska utsläppen av växthusgaser ska minska med en tredjedel fram till 2030. Kolkraft ska ersättas med sol och vind. Ambitionsnivån kan tyckas hög, men frågan är om det räcker. Det duger inte heller att Obama talar om att Arktis måste räddas, samtidigt som amerikanska myndigheter ger klartecken till Shell att i 20 år framåt borra efter olja i Tjukterhavet norr om Alaska. Det luktar dubbelmoral lång väg. Utökad oljeutvinning försvårar helt klart chanserna att klara klimatmålen.

Det internationella klimatmötet i Alaska i augusti slutade som det totalt misslyckade toppmötet i Köpenhamn 2009. Alla länder skrev inte på, och det blev mest vackra ord och inga bindande konkreta åtgärder. Det får definitivt inte hända igen när världens ledare samlas i Paris i december.

Hur ser det ut med svenska ögon? Ja, ganska hoppfullt. Johan Rockström, professor i miljövetenskap, blev den mest omtalade sommarprataren i P1 och det var ett inspirerande och hoppingivande inlägg i klimatdebatten. Regeringen satsar 4,5 miljarder kronor i nästa års budget för att minska klimathotet. Det är bra, men inte tillräckligt för att nå utsläppsminskningsmålet för 2020. Det krävs mer, både från politikerna, företagen och medborgarna.

Att ställa om samhället kan tyckas vara en stor uppoffring, men är en nödvändig och på sikt lönsam framtidsinvestering. Svenska företag har världens möjligheter att göra skillnad genom att satsa på gröna innovationer. Vi har ett stort tekniskt kunnande och en tradition av att ligga i framkant med att kommersialisera uppfinningar.

Kan påven tänka stort och nytt borde världens ledare och svenska företag också kunna göra det. Miraklens och förnuftets tid får inte vara förbi.

Om oss