Petra Blomberg: Med rätt förvaringstemperaturer kan vi minska matsvinnet

Den miljöpåverkan som våra produkter ger upphov till under sin väg från jord till bord sker helt i onödan om maten slängs i slutändan för att det slarvats med förvaringstemperaturen någonstans i värdekedjan.

Enligt Livsmedelsverkets beräkningar slänger en tvåbarnsfamilj mat för ungefär 6 000 kr varje år. Maten som slängs i svenska hushåll motsvarar växthusgasutsläpp på 500 000 ton, det är lika mycket som 200 000 bilar släpper ut på ett år.

Vi på HKScan Sweden har lovat att halvera våra koldioxidutsläpp till år 2020. I vårt klimatarbete fokuserar vi bland annat på energieffektivisering, ökad användning av förnyelsebara bränslen och val av förpackningar, samt kopplar ihop detta med de positiva ekonomiska resultat som uppnås. Ett annat sätt att påverka vårt klimatavtryck är att vi utvecklar nya hållbara produkter. Med vår lansering av Korvish och Järpish, en serie produkter med 50 procent svenska grönsaker och 50 procent svenskt kött, möter vi efterfrågan hos de konsumenter som vill äta mer varierat och lite mindre kött.

Tillsammans med våra 2100 medarbetare i Sverige bygger vi fördjupad kompetens kopplat till klimat och skapar förståelse och delaktighet så att alla känner till och vill bidra till klimatmålen. Just nu pågår exempelvis en stor energitävling där olika avdelningar inom HKScan tävlar för att lämna sina bästa energibesparingstips. Besparingar som vi själva sedan ska genomföra både på arbetsplatsen, men även hemma.

Att vi arbetar med vår egen verksamhet för minskad klimatpåverkan är bra, men det räcker inte. HKScan måste även samarbeta med andra aktörer för att påverka kritiska moment i livsmedelskedjan. Ett exempel är en jämn kylkedja. Temperatur och tid är viktiga faktorer när det gäller att bevara kylda livsmedels kvalité och säkerhet. Därför är en förbättrad kylförvaring tillsammans med grossister och butiker en nyckelfråga för en hållbar utveckling och lönsamhet för oss inom HKScan och för våra kunder.

Idag har de allra flest butikerna investerat i kyldiskar med dörrar, och många håller en temperatur på 4 grader, men vi liksom många andra företag har hållbarhetstider som är baserat på 8 graders förvaringstemperatur för chark och färdigmat. Om vi kan garantera 4 grader förvaringstemperatur i hela kedjan, kan vi förlänga våra bäst–före datum med många dagar och på så sätt minska matsvinn i såväl butik som hemma i hushållen. Det är naturligtvis lika viktigt att kylskåpen hemma hos konsumenter också håller 4 grader.

Att hålla en låg och jämn kylkedja är mycket viktigt och påverkar framtagande av bäst-före datum och sista förbrukningsdag. Vi arbetar i flera projekt, för att baserat på de temperaturskillnader en produkt utsatts för under sin livslängd, kunna sätta korrekt bäst före datum. Men där är vi inte klara ännu. Så jag välkomnar en mycket tydligare dialog mellan leverantörer och handel för att tillsammans öka livsmedelssäkerhet och minska butikssvinn. Lyckas vi tillsammans säkerställa kylkedja och få längre hållbarhet kommer vi också få fler dagar kvar på produkten när konsumenten köper den, och på så sätt minska det totala matsvinnet.

Det mest klimatsmarta vi alla kan göra är att inte slänga mat. Detta är i linje med HKScans mål att minska matsvinnet och vår klimatpåverkan!

Om oss