Podcast: Klimatarbete – lönsamt?

Den 9 maj anordnade Hagainitiativet tillsammans med Ledarna ett frukostmöte på temat Klimatarbete – lönsamt?

På plats var bl.a. Ledarnas ordförande Annika Elias som betonade vikten av ledarskap i ett företags klimatarbete samt Anders Egelrud som berättade om sina egna erfarenheter av klimatarbete i rollen som VD för Stockholm Exergi. Miljö- och hållbarhetschefer från Hagainitiativets företag presenterade även ett flertal konkreta exempel på åtgärder från den egna verksamheten där lönsamhet har uppnåtts. Dessa exempel presenterades inom ramen för sex olika kategorier:

  • Förstärkt varumärke och ökad kundlojalitet
  • Kostnadsbesparing
  • Attraktivare arbetsgivare och mer produktiva medarbetare
  • Nya produkter och affärsområden
  • Proaktiv riskhantering
  • Förbättrade finansieringsmöjligheter

Till grund för frukostmötet ligger Hagainitiativets nya rapport Klimatarbete – lönsamt? som är en sammanställning av rapporter som betonar lönsamheten i ett aktivt klimatarbete. Rapporten utgår ifrån ovanstående kategorier och lanseras inom kort.

Lyssna gärna på podcasten för att höra Annika Elias, Anders Egelrud och företagens miljö- och hållbarhetschefer berätta om sina erfarenheter.

Lyssna här

Se bilder

Om oss