Preem blir ny medlem i Hagainitiativet

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag och vägen mot ett hållbart samhälle är Preems viktigaste fråga. Transportsektorns står för en tredjedel av klimatpåverkan och är därmed en av de största utmaningarna. Det behövs både effektivisering och mer förnybart i transportsystemet. Preem har genom sina förnybara bränslen bidragit till att minska utsläppen med 2 miljoner ton koldioxid.

– Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och arbetet med hållbarhet har sedan länge varit en integrerad del av vår affärsverksamhet där alla inom företaget är engagerade i hur vi kan minska vår klimatpåverkan. Utvecklingen av våra drivmedel att innehålla alltmer förnybar råvara från restprodukter från svensk skogsindustri har banat vägen när det gäller att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. Genom att bli medlem i Hagainitiativet har vi tillsammans med andra företag en stark plattform att visa hur industrin är en del av lösningen, säger Petter Holland, vd Preem.

– Preem är Sveriges största drivmedelsproducent och när störst går först för att bryta transportsektorns ökande utsläpp genom mer förnybart i tanken så ökas omställningstakten i Sverige. Vi är glada att Preem går med i Hagainitiativet och vi ser att vi därmed ökar trycket på att få till stånd en fossiloberoende fordonsflotta, säger Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet.

 

Läs mer här

Om oss