Så gör Nouryon elektricitet från processvatten

Visste du att det går att producera energi genom att mixa saltvatten med färskvatten? Nouryon samarbetar med det danska start-up bolaget SaltPower för att testa tekniken vid sin produktionsanläggning i Danmark. Både saltvattnet och färskvattnet är restprodukter från Nouryons saltproduktion på anläggningen.

Läs mer

Om oss