Seminarium: Backlash i klimatfrågan – hur kan politiken bli bättre på framsynthet?

Klimatfrågan ses av många företag som lönsam, men som kostsam för den enskilda medborgaren. Hur kan politiken rusta samhället för en snabb klimatomställning, som tar höjd för geopolitiska förändringar och anpassar politiska styrmedel för att också få med sig människor?

Datum: 4 Juli
Tid: 10:00 – 10:55
ArrangörHagainitiativetMistra Geopolitics (SEI)
Plats: fartyg, Teaterskeppet, ”Visby hamn”

  • Hur påverkar den förändrade geopolitiken förutsättningar för svensk klimatomställning?
  • Hur kan komplexa frågeställningar så som klimatfrågan hanteras långsiktigt och kortsiktigt?
  • Hur ser framtidens styrmedel ut som hanterar kort och lång sikt samt inkludering och omställning?

Medverkande:
Dr Henrik Carlsen, Vice programchef, Mistra Geopolitics
Nina Ekelund, Generalsekreterare, Hagainitiativet
Malin Fijen Pacsay, Ordförande, Klimat- och hållbarhetsnämnden i Region Stockholm
Sofie Eliasson Morsink, Vd och ordförande, Coca-Cola Europacific Partners och Livsmedelsföretagen
Ulf Wikström, Hållbarhetschef, Stockholm Exergi
Karin Lexén, Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Anders Wijkman, Ordförande, Circular Sweden och tidigare Europaparlamentariker
Magnus Demervall, Policychef och biträdande partisekreterare, (C)
Elin Segerlind, riksdagsledamot (V)

Om oss