Seminarium: Vilka framgångar behöver vi se fram till 2030 – politiskt och hos företagen?

Datum: Torsdag 26 oktober 2023
Tid: 08.00 – 10.00 (frukost serveras från kl 07.30)
Plats: Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm (sänds även digitalt)

 

Seminariet ligger efter att John Hassler har lämnat sin analys om hur svensk klimatpolitik kan utvecklas, mot bakgrund av EU:s nya klimatlagstiftning Fit for 55, till regeringen och innan regeringen har kommit med sin klimathandlingsplan. Vi kommer därför att diskutera:

Varför är en skarp klimatpolitik viktig för företagen för att behålla konkurrenskraften och jobben?
Vad vill företagen se i klimathandlingsplanen?
Vilka underutvecklade policyområden, som kan ge stora utsläppsminskningar, har inte varit uppe på bordet?
Om inte Sverige klarar sina utsläppsminskningar vi åtagit oss till EU, vilka alternativ har vi? Hur ser vägen framåt ut? Hur påverkar detta företagen?

Medverkande:

Organisationer och övriga

John Hassler, professor, SU
Åsa Persson, ordförande, Klimatpolitiska rådet
Ola Alterå, kanslichef, Klimatpolitiska rådet
Mats Engström, senior advisor, SIEPS
Magnus Nilsson, fristående konsult
Anders Wijkman, tidigare ordförande i Miljömålsberedningen

Politiker

Helena Storckenfeldt, riksdagsledamot (M)
Rickard Nordin, riksdagsledamot (C)
Anna-Caren Sätherberg, riksdagsledamot (S)
Jakop Dalunde, EU-parlamentariker, (MP)
Martin Kinnunen, riksdagledamot (SD)

Hagainitiativet och företagen

Katarina Thorling, hållbarhetschef, Preem
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef, Swedbank
Alarik Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen
Elina Matsdotter, hållbarhetschef, HKScan Sverige
Josefina Kildjer, EU-expert, Hagainitiativet
Gabrielle Tillberg, projektledare, Hagainitiativet
Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet (Moderator)

Om du vill delta fysiskt på seminariet – anmäl dig här
Om du vill delta digitalt på seminariet – anmäl dig här
Deltar ni fysiskt? Vi bjuder på frukost från 07:30!

Om oss