Siemens blir ny medlem i Hagainitiativet

Siemens är ett av världens största teknikföretag och erbjuder innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering. I Sverige har Siemens ca 4 200 medarbetare på ett 40-tal kontor. Företaget har under flera år rankats som ett av de ledande industriföretagen i Dow Jones Sustainability Index.  Siemens mål är att halvera sina koldioxidutsläpp till år 2020 (basår 2014) och att vara helt koldioxidneutrala år 2030.

– Siemens arbetar aktivt med att öka våra kunders effektivitet och samtidigt hjälpa dem reducera sina koldioxidutsläpp genom hållbara tekniska lösningar inom energi-, industri- och infrastrukturområdet. Genom att bli medlem i Hagainitiativet har vi tillsammans med andra företag som tar ett aktivt klimatansvar en stark plattform att utgå ifrån för att visa på hur industrin är en del av lösningen på hur vi ska lyckas med klimatomställningen, säger Ulf Troedsson, vd för Siemens i Sverige och Norden.

 

Läs mer här.

Om oss