Snabbladdning för elbilar på McDonald’s

McDonald´s vill vara med i utvecklingen av en infrastruktur för elbilar och bidra med de strategiska lokaliseringar som våra restauranger utgör och uppmuntra till ett mer hållbart resande. Tillsammans med Fortum och Nissan har ett projekt inletts där vi tillsammans skall bygga en infrastruktur för elbilar i Sverige längs E4 och E18. Fortum och Nissans har ingått ett nordiskt partnerskap där syftet är att länka samman alla de 4 nordiska huvudstäderna. McDonald´s är svensk samarbetspartner. Hittills har fyra snabbladdningsstationer installerats, bland annat i Stockholm, Uppsala och Karlskoga. Efter ca 25 minuters laddning kan du köra ca 15 mil med en elbil. Laddtiden är ungefär lika lång som ett genomsnittligt besök vid McDonald’s.

 

 

Om oss