Stärk svenska koldioxidsnåla företag internationellt

Sverige har en unik chans att ta en plats i världen. Redan nu ligger många svenska företag långt fram i klimatfrågan. När nu övriga världen börjar vakna kommer marknaden explodera för klimatsmarta produkter. Men företag i resten av världen står inte stilla – det krävs att vi parallellt med att vi marknadsför våra produkter internationellt bygger vår framtida konkurrenskraft, även ur ett klimatperspektiv.

Det skriver Hagas 15 kommunikations- och hållbarhetschefer i en debattartikel i Aktuell Hållbarhet.

Läs debattartikeln här

Om oss