Stor biogassatsning i Kristianstad

Investeringen att koppla in biogas till HKScan i Kristianstad innebär att företaget skapar ett cirkulärt kretslopp, där eget slaktavfall från anläggningen återanvänds i form av biogas efter rötning hos energiföretaget C4 Energi. Kretsloppet innebär att HKScan minskar sin klimatpåverkan med 3200 ton CO2 årligen, vilket är en minskning med 83 procent jämfört med nuvarande klimatpåverkan från befintliga ångpannor.

Läs mer här.

Om oss