Svante Axelsson: Tarzanvrål för energieffektiv ekonomi

På ”Sverige kan” konferensen som arrangerades i förra veckan av bland annat Naturskyddsföreningen och Hagainitiativet blev det tydligt att energieffektiv ekonomi är en av hörnstenarna för att snabbt kunna minska utsläppen av växthusgaser i Sverige och EU. Det är oftast bra för företagens lönsamhet och ett bra sätt att minska kostnaderna för hushållen när energipriserna ökar. Men det kan ibland vara svårt att hitta dessa smarta lösningar. Det är därför det behövs regler så att marknadens brist på information kan botas.

Byggbranschen är ett spännande exempel. Nya kåkar som skall stå i cirka två hundra år har mycket slappare krav på energieffektivitet än nya bilar som bara håller i cirka 17 år. Märkligt kan man tycka men framför allt innebär det stora möjligheter nu när den totala energianvändningen ändå bör minska. En riktigt smaskig lågt hängande frukt som är extremt lönsam att plocka ner. Det tragikomiska är att byggreglerna i Sverige är så förlegade att Boverkets krav innebär dubbelt så hög energiförbrukning per kvadratmeter i jämförelse med energismarta hus som byggs idag. Många kommuner är så otåliga i att stimulera fram smarta hus att de har gått före regeringen med egna vassare regler.

I Göteborg är byggnormen 64 kWh per kvadrat, I Malmö 62 kWh och i Stockholm ligger ett förslag på 55 kWh vilket är hälften av den rådande byggnormen från Boverket. Civil- och bostadsminister Attefall känner sig stressad av att kommunerna springer före och säger att ”de inte skall leka Tarzan” – inte gå före alltså. Det som annars lovordas i alla sammanhang, att vara en föregångare, tycks nu vara farligt och dumt. Argumentet är att det blir dyra kåkar om alla kommuner har egna krav på energieffektivitet – och tvärtom blir det storskalighetsfördelar om kraven är mer lika i stora delar av landet. Men det är ju lätt att lösa för bostadsministern.

Om Regeringen skärper byggnormen till förslagsvis vad Stockholm nu föreslår blir det i praktiken en harmonisering av alla kommuners nivåer. Nedåt. Kostnadsminskningen för husbyggnationerna uppnås samtidigt som det blir mycket billigare att bo i husen under de kommande två hundra åren då energipriserna successivt stiger till oanade höjder.

Byggnormer är ett bra sätt att kompensera för marknadens informationsbrist och kortsiktiga perspektiv. Det gäller att idag bygga för framtiden med vetskap om ökade energipriser. I EU har vi ju infört ”byggnormer” för nya bilar med viss framgång. Det funkar och nu minskar till och med bränsleförbrukningen på den Svenska bilflottan. Att skärpa byggnormen på hus är mycket enklare och lika nödvändigt. Så Attefall – ta tag i lianen och skrik ut ditt Tarzansvrål om nya vassa Byggnormer i hela Sverige.

Om oss