Swedbank ny medlem i Hagainitiativet

Swedbank går med i företagsnätverket Hagainitiativet. En viktig anledning är viljan att bidra genom samarbete mellan olika branscher för att påverka näringslivet och politikerna att höja sina klimatambitioner. I Hagainitiativet ingår sedan tidigare följande välkända företag: Axfood, Coca-Cola Europacific Partners, Folksam, HKScan Sweden, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s, Preem, Stena Recycling, Stockholm Exergi och Sveaskog.

Swedbank är med sina dryga 7 miljoner privatkunder och 552 000 företagskunder en nyckelaktör i finansbranschen. Stora och många gröna investeringar behöver göras under detta årtionde för att klara 1,5-gradersmålet.

– Vi banker har en viktig roll att spela i klimatomställningen. Både som rådgivare och finansiärer av gröna investeringar, till exempel genom gröna bolån eller energieffektiviseringar. Hållbarhet är kärnan i Swedbanks affärsstrategi! Vi vill tillsammans med andra påverka utvecklingen och bidra till att Sverige och Baltikum ställer om för att uppnå klimatmålen, säger Jens Henriksson, vd Swedbank.

Allt fler företag ser nyttan av samarbete, både för att skapa nya affärer och för kunskapsutbyten. Många sätter upp ambitiösa klimatmål men ser att politiken i Sverige och EU behöver ha högt satta mål och vara förutsägbar. Hagainitiativet samlar företag som engagerar sig för minskad klimatpåverkan och för att nå visionen om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan.

– För att klara 1,5 gradersmålet krävs stora investeringar i samhället. Finanssektorn är viktig för finansiering av klimatomställningen och för att prissätta klimat rätt, fasa ut det ohållbara, minimera företagsrisker och agera på möjligheterna. Vi välkomnar Swedbank in i Hagainitiativet och är oerhört glada att få in ett ambitiöst företag som är och vill vara drivande i klimatomställningen, säger Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet.

Presskontakt:
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank, mobil: 076 773 19 26

Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet, mobil: 0735 022464

Om oss