Tomas Kåberger: Nu kan billig energi ge global välfärd

Industriell utveckling av vind- och solenergi har gjort en god levnadsstandard för alla i världen till en möjlighet. Under 2014 har solenergin fortsatt att bli billigare. Nu är den så billig att hushåll lägger solceller på sina tak för att det är ekonomiskt lönsamt. Under 2014 fick ett tak solceller var tredje minut i USA, varannan minut i Japan, medan ett hushåll varje minut fick solel i Bangladesh.

Vindkraften är nu det billigaste sättet att få ny el i stora delar av världen. Under 2014 sade EDP i Portugal att vindkraft var en tredjedel billigare än kol-el. Danska energistyrelsen rapporterade att ny vindkraft kostar ungefär hälften av kol eller gas-el. Svenska kraftbolagens Elforsk har under 2014 upptäckt att vindkraft är billigare än kärnkraft.

Det fantastiska i detta genombrott är att det får utvecklingen att accelerera. Ju fler vindkraftverk och solcellsanläggningar som byggs ju billigare blir elen. Till skillnad mot bränslebaserad elproduktion är det inga resurser som töms ut och blir dyrare, utan kostnaderna fortsätter att sjunka. Ju mer konkurrenskraftig förnybar el blir, ju mer byggs ut, ju mer lär sig industrin att sänka kostnaderna och ju mer konkurrenskraftig blir förnybar energi. För alla i världen som vill ha energi för ekonomisk utveckling är detta härligt. För ägarna av världen oljereserver är det en fasansfull utveckling. Om förnybar energi blir allt billigare blir också de fossila bränslena mindre värdefulla.

Under 2014 har oljepriserna i världen halverats. Från över 112 dollar per fat under sommaren 2014 till 56 på nyårsafton. Ägarna till oljan kan ändå föredra att sälja den billigt nu hellre än att sitta med värdelösa oljetillgångar om ett decennium eller två. Också denna effekt har varit njutbar för oljekonsumenterna i världen.

Elmarknaden har också visat fallande priser i stora delar av världen. För ett år sedan hade utbudet av sol- och vind-el i Tyskland pressat ner det tyska elpriset så att elintensiv industri i Tyskland kunde köpa el för hela 2014 billigare än industrin i Sverige. Men det pris som spot-marknaderna gav 2014 blev lägre än väntat i Sverige tack vare att vatten- och vindelen ökade med ytterligare några TWh. Så Svensk Energi meddelar nu stolt att elen här var billigare än i Tyskland under 2014. Sedan 2010 har elpriset halverats, från 54 till 27 öre/kWh. Hade inte 10 procent av elproduktionen i Sverige varit nettoexport till Finland så hade elpriset i Sverige varit ännu lägre.

Den finanskris och lågkonjunktur i västvärlden som startade 2008 har varit unik. Den kinesiska tillväxten gjorde att priserna på olja och andra råvaror inte omedelbart föll. Vid tidigare lågkonjunkturer har fallande energipriser hjälpt industrin att få ny fart. Men nu, efter ett halvt decennium har priserna på energi fallit, och ekonomin kan ta fart igen. Ett gott, nytt 2015 ligger framför oss.

Om oss