Tomas Kåberger

Vilket styrmedel är viktigast för att minska klimatpåverkan?

– Ett rejält pris på koldioxidutsläpp. Helst en stabil CO2-skatt som gör att staterna kan sänka andra skatter och som är stabil i tiden och därmed möjliggör investeringsbeslut. Nu, när utvecklingen på energiområdet går fort, är det viktigt att undanröja lagar och traditioner som hindrar ny teknik. Det kommer att vara politiskt krävande eftersom många gamla företag samtidigt är desperata. Kraftbolag som förlorat hundratals miljarder kronor i värde har inte råd att ta samhällsansvar.

Vilka frågor ser du som viktigast att näringslivet tar ställning och driver i opinionen?

– Företagens viktigaste uppgift är att göra rätt saker. Men de skall också beskriva vad de gör och vad de kan göra. Det hjälper allmänheten att förstå möjligheterna och gör att politikerna kan se till lagstiftningen möjliggör utvecklingen.De företag som leder moderniseringen skulle också kunna bidra genom att styra sina branschorganisationer. Dessa organisationer tenderar att vara bromsklossar som försvarar sina mest efterblivna medlemmar.

Om oss