Tove och Joakim Ahlström: Därför blir miljöarbetet ”Kejsarens nya kläder”

I berättelsen “Kejsarens nya kläder” lovar två skräddare en kejsare en dräkt som är osynlig för dem som inte är värdiga sin position, dumma eller inkompetenta. När kejsaren tar på sig sina nya kläder och paraderar inför folket krävs ett oförstört barnasinne för att uttala det uppenbara – att kejsaren är naken!

Miljöarbetet i många företag har blivit ”Kejsarens nya kläder”. Verksamheters klimat- och miljöarbete har reducerats till att i bästa fall trimma och finslipa befintliga processer för att nå marginella förbättringar. Rädslan att bli ifrågasatt är större än viljan att åstadkomma verklig förändring och det leder till försiktighet och svaga resultat.

Det som händer kejsaren kan tyckas avlägset men tyvärr upprepar sig historien även i vår tid. I verksamheter där så är fallet går dokumentation och andra s.k. skyltfönsteraktiviteter före kreativ handlingskraft och fokus på det som verkligen gör skillnad. Konsekvenserna av att de riktigt viktiga utmaningarna med den stora potentialen aldrig angrips är som mest förödande när det gäller miljöarbete.

Vi anser att orsaken till problemet är för mycket chefskap och för lite ledarskap. Det här är dock inget försök att lägga skulden på miljöchefen. Hen gör som regel ett utmärkt jobb efter omständigheterna. Problemet är just omständigheterna och att miljöarbetet tvingas in i de strukturella kvarlevorna från en tid då effektivitet var en självklar ledstjärna och då ett detaljorienterat chefskap stod högre i kurs än ett nydanande ledarskap. Styrd som en traditionell produktionsapparat reduceras miljöarbetet till att korrekt och plikttroget sätta miljömål som nås relativt enkelt. Att ”miljömålen” är frikopplade från verksamhetens ”verkliga” mål och därför har marginell påverkan på verksamhetens hållbara utveckling är ett tydligt tecken på ”Kejsarens nya kläder”. Det primära, som så ofta då traditionell styrning och kontroll tillämpas, blir att upprätthålla den klanderfria ytan genom att undvika avvikelser och ouppnådda mål.

Det första du ska göra om du nu inser att ni iklätt er kejsares nya kläder och ägnar er åt poänglösa aktiviteter är att, likt barnet i berättelsen, påtala det. Först när problem kommer upp till ytan går de att lösa. Vissa av dem spricker till och med som troll när de kommer ut i ljuset.

Nu när vi går in i det nya året hoppas vi också få se ledarskapet tåga in i miljöarbetet! Ledarskap handlar om mod att gå före, långsiktighet och förmågan att inspirera. När ledarskapet får utrymme föds ett kreativt nytänkande som ger ökat engagemang och leder till verkningsfulla åtgärder. Och det kanske bästa av allt, ledarskap är inte begränsat till en titel. Vi kan alla vara ledare och det är en förutsättning om vi vill ge våra barn en framtid som är möjlig att leva i.

Om oss