Ulla Andersson, Vänsterpartiet

Tror du att en klimatomställning är positivt eller negativt för svensk välfärd?

– Det är absolut nödvändigt att gå före och det går inte att fortsätta som vi gör idag. Om vi inte gör en klimatomställning har vi inte någon gemensam framtid och därmed inte någon välfärd kvar. Vi måste ta vårt ansvar.

Anser du att klimatomställningen är jobbskapande? 

– Absolut, och politiken kan bidra i större utsträckning än den gör idag. Det kan ske genom att öka samhällsinvesteringar som driver på i rätt riktning. Däribland kan nämnas energiomställning, krav på energieffektivitet, utökad kollektivtrafik och lagen om offentlig upphandling, det vill säga problembeskrivande där företag uppmanas till att komma på nya innovation/lösningar.

-Politiken ska skapa strukturer där det är enkelt att vara klimatsmart. Det handlar om att återinvestera pengar på rätt sätt.

Gynnas Sveriges konkurrenskraft av klimatomställningen i ett europeiskt/globalt perspektiv?

– Idag är medvetenheten bland allmänheten och kunder kring klimatfrågan inte tillräckligt hög men den kommer successivt att trappas upp. De företag som har produkter i rätt riktning kommer att ha en konkurrensfördel längre fram.

– Antingen för man en politik som tar ansvar för att klimatomställningen, ser den som absolut nödvändig och kan därmed se till att erbjuda de nödvändiga verktygen eller så kan man hoppas att folk ska förstå själva. Jag tror på det förstnämnda och är övertygad om att de flesta i slutändan förstår att det var nödvändigt.

Vad har Sverige att vinna på att gå före? 

– Passivitet gynnar ingen, snarare tvärtom. Vänta inte på att någon annan ska göra det innan. Det är fegt. Det är bra att gå före och visa att det går.

– Bland annat kan Sverige som land vinna på att höras och synas mer och därigenom förstärka Sveriges varumärke. Detta kan attrahera kunder, fler företag och medarbetare att flytta hit. Genom att göra det kan man också stimulera till nya produkter och affärsområden.

Kan klimatomställningen vara en hävstång för ett mer innovationer i näringslivet? – Många företag idag vill göra mer än de hinner och kan. De är så upptagna med att producera här och nu och lever många gånger inom begränsade ramar. Om det satsas mer på t.ex. forskning och utveckling kan man driva på möjligheter för de företag som idag inte ser eller har tid att se möjligheterna med en klimatomställning. Då kan också andra företag inspireras att gå i den riktningen.

Bör statens bolag gå före i klimatomställningen? 

– Ja, det tycker jag.

Görs det idag?

 – Nej, tyvärr.

Tycker du att börsföretagen, såsom i Storbritannien, obligatoriskt bör redovisa sin klimatpåverkan? 

– Ja, vi har till och med bjudit in den brittiske ambassadören för att ta del av deras upplägg kring Climate Change Act. Vi håller på att titta på Storbritannien och Danmark för att hämta inspiration till utformandet av en egen klimatlag.

Hur kan klimatpolitiska styrmedel utformas mer kostnadseffektivt? 

– Om man tittar på staten tycker vi till exempel att man bör ha ett energieffektiviseringsmål och en myndighet med uppdrag att följa upp det. Idag är det för spretigt. Vi måste ha flera olika mål och styrmedel på plats samtidigt och se till att ha en bra uppföljning på dessa. Därutöver borde det tillsättas någon form av oberoende råd. Vi har till exempel ett finanspolitiskt råd. Varför kan vi inte ha ett miljöpolitiskt råd för allmän debatt för att hela tiden lyfta upp frågorna?

– Sist men inte minst, likt Göran Perssons bok om nazismen, borde det ges ut en bok från statens sida om vad klimatförändringar innebär och hur man kan komma tillrätta med detta. Det handlar om att skapa en medvetenhet hos befolkningen och på det sättet ska skapa ett större tryck för en klimatomställning.

Om oss