Uppmaning till politiker – Näringslivet vill se omtag i klimatpolitiken

Sveriges konkurrenskraft och fortsatta internationella ledarskap i klimatomställningen kräver en aktiv och smart klimatpolitik. För att nå dit måste politiken kunna hantera flera frågor samtidigt. Det behövs prioriteringar och en tydlig färdriktning. Därför har Hagainitiativet tagit fram rapporten Omtag i klimatpolitiken som visar på komplexiteten, utmaningarna och möjligheterna.

I det seminarium som arrangerades den 28 september diskuterades följande frågor:

  • Hur Sveriges näringsliv kan accelerera utvecklingen inom energi- och resursanvändning, fossilfri elektrifiering, bioenergi och negativa utsläpp?
  • Hur Sverige kan utnyttja ordförandeskap i EU under våren 2023 samt bidra till global klimatnytta?
  • Vad näringslivet vill se i den kommande regeringens klimathandlingsplan som ska presenteras under 2023?
  • Hur ser den politiska viljan ut? Vad vill politikerna?


Medverkande:

Politik:
Kjell-Arne Ottosson, riksdagsledamot (KD)
Lorena Delgado Varas, riksdagsledamot (V)
Rickard Nordin, riksdagsledamot (C)
Per Bolund, riksdagsledamot (MP)
Isak From, riksdagsledamot (S)
Johan Hultberg, riksdagsledamot (M)

Företag:
Magnus Heimburg, vd, Preem
Lina Håkansdotter, vp samhällskontakter, H2 Green Steel
Ulf Wikström, hållbarhetschef, Stockholm Exergi

Branschorganisationer:
Lotta Bångens, vd, Energieffektiviseringsföretagen, EEF
Åsa Pettersson, vd, Energiföretagen
Maria Rosendahl, näringspolitisk chef, Teknikföretagen
Helén Axelsson, energi- och miljödirektör, Jernkontoret
Pernilla Winnhed, chef för Näringspolitik & Företagande, LRF

Hagainitiativet:
Martin Flack, projektledare, Hagainitiativet
Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet (moderator)

Se seminariet på SVT Forum här
Läs rapporten här

Om oss