Väderprognosstyrning sparar energi

JMs bostadshus installeras idag med väderprognosstyrning, vilket innebär att värmeanläggningen regleras med hjälp av data från detaljerade, lokala väderprognoser i stället för en lokal temperaturmätare. Hänsyn tas till såväl temperatur, fukt och vind och denna lösning gör att systemet kan arbeta jämnare vilket i sin tur ger en besparing på inköpt energi.

Utsläppsminskning: Åtgärden ger en reduktion av koldioxid med ungefär 100 ton per år.

Kostnadsbesparing: Det ger en besparing på ungefär 1 MSEK per år.

Om oss