Vasakronan satsar på elbilar

Vasakronan har redan minskat sina utsläpp med 97 procent och en stor andel av de kvarvarande utsläppen hänförs till bolagets egna resor. Därför satsar Vasakronan på att succesivt byta ut sina gamla bilar mot elbilar som laddas med förnyelsebar el i företagets egna fastigheter.
– Ett sätt att minska våra faktiska utsläpp är att minska vårt bilåkande mer, men i vår driftorganisation behövs bilar fortfarande till viss del. De körs dock bara på dagtid och oftast ganska korta sträckor, vilket gör att elbilar funkar utmärkt, säger Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan.

Om oss