Vera Söderberg: HKScan Sverige tar initiativ för att minska gårdars klimatpåverkan

Sverige är ett föregångsland inom djuromsorg och hållbar köttproduktion. HKScan har under de senaste decennierna bidragit till Sveriges världsledande position och nu tar vi nya steg för hållbarheten. Tillsammans med våra svenska bönder, de riktiga planetskötarna, ska vi minska svenskt kötts klimatpåverkan och öka miljöfördelarna.

Att vi i Sverige tillhör de länder i världen som använder minst antibiotika i vår köttproduktion och har 60 % lägre klimatpåverkan i vår nötköttsproduktion än genomsnittet i världen är inte en slump. Det är resultatet av en frisk natur och friska djur, integrerad mjölk- och köttproduktion och ett gott samarbete mellan våra bönder, myndigheter och våra slakterier.

Aldrig förr har konsumtionen av kött och dess klimatpåverkan varit så flitigt debatterad. Det blir tydligt för oss att när man arbetar med kött räcker det inte för någon att vara bäst i världen. Vi måste ytterligare stärka svensk köttproduktions del i kretsloppet och bidrag till ekosystemtjänster samtidigt som vi visar hur vi kan vara en del av framtiden i en värld med kraftigt minskade klimatutsläpp och ökad kolinlagring.

Nu startar vi ”Gårdsinitiativet”, ett samarbete med våra gårdar. HKScan Sverige har tagit fram 100 åtgärder för att minska klimatpåverkan och öka miljöfördelarna för svenskt kött. Det handlar om åtgärder för ökad biologisk mångfald, bättre djurhälsa, minskad övergödning, lägre vattenanvändning och förnyelsebar energiförsörjning. Åtgärder som är samtidigt är lönsamma för gårdarna.

Alla gårdar har olika förutsättningar och utmaningar. De initiativ som ger störst klimatnytta kommer därför att variera från gård till gård. Vi på HKScan tar på oss en roll som pådrivande kraft och motor i detta arbete. Vi ska se till att vi och våra gårdar inspirerar och lär av varandra. Det långsiktiga målet är att vår produktionskedja, från gård till gaffel, ska binda mer klimatgaser än vad vi släpper ut. Att nå dit kommer att ta många år. Viktigast här och nu är att få fart på ett antal initiativ runt om i Sverige som gör skillnad på riktigt.

En av våra många framåtblickande lantbrukare är Anders Gunnarsson på Halla gård i Västergötland. I HKScans strävan efter att ta tydliga steg för att minska klimatpåverkan är Halla gård en viktig samarbetspartner. Här pågår bygget med en av Sveriges första gårdar med ambitionen att bli en fossilfri gård med helt slutet kretslopp. Gödsel tas om hand för att ge näring till gårdens egen odling av spannmål, åkerböna och lupin som används som foder till grisarna. Gödseln blir också till biogas för värme och el. Den biologiska mångfalden främjas genom kantszoner av blommande grödor. På Halla gård har grisarna specialanpassade stallar som gör att de kan gå utomhus året runt och själva bestämma när de skall böka, beta och bada gyttjebad.

Halla gård är den första samarbetsgården inom Gårdsinitiativet. Vårt team med inköpare och rådgivare arbetar med att utveckla rådgivning och sprida goda exempel till fler gårdar. Vi startar arbetet tillsammans med pilotgårdar och på sikt är målet att alla våra leverantörer ska omfattas. Vi kommer att mäta utvecklingen på gårdarna och därmed följa upp hur klimatpåverkan och andra miljöeffekter förändras över tid.

Följ med oss på resan!

Vera Söderberg
Hållbarhetschef, HKScan

"Gödsel tas om hand för att ge näring till gårdens egen odling av spannmål, åkerböna och lupin som används som foder till grisarna. Gödseln blir också till biogas för värme och el. Den biologiska mångfalden främjas genom kantszoner av blommande grödor. På Halla gård har grisarna specialanpassade stallar som gör att de kan gå utomhus året runt och själva bestämma när de skall böka, beta och bada gyttjebad."

Vera Söderberg
Hållbarhetschef, HKScan

Om oss