Vi behöver globalt stöd för pris på koldioxid

Redan 2024 så ser vi ut att nå 1,5 grader enligt Världsmeteorologiska organisationen, WMO. Det är oroväckande! Vi behöver ett högre pris på koldioxid globalt för att driva på nya investeringar som ligger inom hållbarhetens ram. Att driva på globalt för ett högre pris på koldioxid, betyder inte att man ska sluta minska sina utsläpp nationellt eller sluta driva på politiken för vassare utsläppsminskningar i Sverige och EU.

Idag har bara en fjärdedel av de globala utsläppen av växthusgaser en prissättning av koldioxid. Förra året ökade de regeringar som tillämpade koldioxidprissättning med cirka 45 miljarder USD, medan direkta fossila subventioner var 478 miljarder USD. De direkta fossila bränslesubventioner är tio gånger högre än prissättning på koldioxid, detta behöver vändas till dess motsats.

De indirekta kostnaderna för förbränning av fossilt och dess effekter som förstärks av klimatförändringarna är hundra gånger större än intäkterna från koldioxidprissättningen. Nu behövs en förändring.

Länder som representerar cirka 65 procent av de globala koldioxidutsläppen och cirka 70 procent av världens ekonomi har satt klimatneutralitetsmål, men investeringsnivån för lösningar som bidrar till omställningen är fortfarande för låg. Det beräknas att ambitionsnivån måste tredubblas för att stoppa en global temperaturökning på mer än 2 grader över före industriella nivåer. Och för att begränsa ökningen till 1,5 grader måste den multipliceras med fem.

Vi är bara en investeringscykel iväg från år 2050 och nu är det sannolikt den sista chansen att få klimatpolicyn rätt. Tillsammans med företagsnätverken i Finland, Climate Leadership Coalition, och Norge, SKIFT, uppmanar vi länder att agera på detta under år 2021. Företagens stöd för ett högre pris på koldioxid skulle stödja COP26 i Glasgow och bidra till en ny spelplan. Läs därför vår uppmaning, signera under Call for Carbon och bidra till att vi får ett globalt pris på koldioxid.

 

Läs uppropet och signera här: www.calloncarbon.com

Förra året ökade de regeringar som tillämpade koldioxidprissättning med cirka 45 miljarder USD, medan direkta fossila subventioner var 478 miljarder USD. De direkta fossila bränslesubventioner är tio gånger högre än prissättning på koldioxid, detta behöver vändas till dess motsats.

Nina Ekelund,
Generalsekreterare Hagainitiativet

Om oss