Vill du vara med och påverka? Hagainitiativet söker nya medlemmar

Vill du vara med och påverka? Vi söker nya medlemmar.

Läs vad våra medlemsföretag säger om samarbetet i Hagainitiativet.

”Det är mer angeläget än någonsin att olika branscher samverkar för att arbeta, inte minst mot politiken, för en klimatpolitik som är på riktigt.” Åsa Domeij, hållbarhetschef, Axfood

”Genom att samverka med andra proaktiva företag från andra branscher skapar Lantmännen tillsammans med alla andra Hagaföretag en tydlig konstruktiv näringslivsröst i den politiska diskussionen om hur samhället ska styras och utvecklas för att ge förutsättningar för en snabbare omställning.” Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen

”Att utbyta erfarenheter och tankar med andra kunniga hållbarhetschefer från olika branscher berikar vårt egna hållbarhetsarbete inom HK Scan. Hagainitiativet erbjuder en sådan plattform och ger oss också bra omvärldsbevakning som gör att vi kan ligga i framkant.” Elina Matsdotter, hållbarhetschef, HK Scan Sverige

”Samverkan är viktigt i omställningen mot klimatneutralitet. Genom Hagainitiativet utmanas vi, lär av varandra och får en gemensam starkare röst om hur vi kan arbeta mot visionen om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan.” Katarina Thorling, hållbarhetschef, Preem

”En fungerande cirkulär ekonomi är starkt beroende av ett aktivt klimatarbete där vi i näringslivet har stora möjligheter att påverka. Genom Hagainitiativet har Stena Recycling tillsammans med övriga medlemsföretag möjlighet att vara en stark röst och kraft som möjliggör ökad cirkularitet.” Sara Davidsson, hållbarhetschef, Stena Recycling

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer! ()

Om oss