Webbinarium: Efter COP27 – Därför håller företagen fast vid 1,5-gradersmålet

När: 26 januari 2023 08.00-09.00
Var: digitalt 
Arrangör: Hagainitiativet

Näringslivet är en stark drivkraft i klimatarbetet och många svenska företag har satt betydligt mer ambitiösa klimatmål än Sveriges nationella klimatmål. I en tid där vetenskapen allt tydligare pekar på att vi kommer missa 1,5 gradersmålet, är vikten av att företag fortsatt håller fast vid det stor. Hagainitiativet bjuder därför in till ett webbinarium för att bland annat diskutera:

  • Vad betyder det att världen missar 1,5 gradersmålet?
  • Hur mycket måste världen minska sina utsläpp för att vi ska klara 1,5 gradersmålet?
  • Vad behövs för att näringslivet ska fortsätta sträva efter 1,5 gradersmålet?
  • Vilken inställning har näringslivet till 1,5 gradersmålet?
  • Vilka strategier arbetar företag efter idag för att göra sitt bidrag till 1,5 gradersmålet?

Medverkande:

Mattias Frumerie, Sveriges chefsförhandlare vid UNFCCC
Åsa Persson, forskningschef, Stockholm Environment Institute
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef, Swedbank
Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen
Sara Davidsson, miljöchef, Stena Recycling
Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet (moderator)

Se hela webbinariet här.

Om oss