Webbinarium: Sveriges största utsläppare – hur bidrar de till Sveriges klimatmål?

När: 27 oktober 2022
Tid: 08.00 – 08.45
Var: Digitalt via Zoom (länk)

 

Hagainitiativet släpper en ny rapport om Sveriges största utsläppare av koldioxid (och andra växthusgaser) och deras ambitioner för att minska utsläppen. De företag som släpper ut mest har även stora möjligheter att minska utsläppen och kommer därmed ha en viktig roll att spela i den gröna omställningen. De 20 största utsläpparna står för omkring 30 procent av Sveriges utsläpp idag. Därför bjuder Hagainitiativet in till ett webinarium för att diskutera:

  • Hur påverkas Sveriges utsläpp av de klimatmål som de största utsläpparna har?
  • Vilka är de utmaningar som de största utsläpparna (i sina respektive branscher) står inför att minska sina utsläpp?
  • Hur kan samarbete se ut för att minska utsläppen i värdekedjan?
  • Vilka mervärden finns när stora utsläppare minskar sina utsläpp?

 

Varmt välkommen!

Medverkande:
Katarina Thorling, chef Hållbarhetsutveckling, Preem
Ulf Wikström, hållbarhetschef, Stockholm Exergi
Gabrielle Tillberg, projektledare, Hagainitiativet
Nina Ekelund, generalsekreterare, Hagainitiativet (moderator)

Se webinariet här

Om oss