Fossilfri utmaning

Drivs av Hagainitiativet.

Delområdet Fossilfri utmaning arbetar under 2023 med tre olika pelare kring nordisk export som kan generera internationell klimatnytta.

  1. Samla erfarenheter kring att beräkningsmetoder (kvalitativa och kvantitativa) som kan användas för att lyfta klimatnyttan med export.
  2. Samarbete och partnerskap som behövs för att accelerera nordisk export och lösningar som genererar klimatnytta.
  3. Lyfta goda exempel på nordisk export som ger klimatfördelar.

Delområdet har ett internationellt perspektiv och ämnar engagera exportfrämjande aktörer, exportföretag, experter och beslutsfattare för att bygga vidare på nyttan som de nordiska marknaderna kan bidra med genom att exportera lösningar och bidra till globala utsläppsminskningar. Det finns stor potential att utnyttja den innovation, kunskap och klimatvänliga lösningar som nordiska företag har utvecklat och erbjuder. Nordiska företag kan bli mer konkurrenskraftiga på den globala marknaden när länder runt om i världen accelererar sina ansträngningar för att uppnå sina nationella klimatplaner.

Det övergripande syftet för delområdet Fossilfri utmaning  är att samla in och utbyta erfarenheter, kunskap och insikter från hela Norden och lyfta möjligheter till samarbete och hur exportens klimatnytta kan bidra. Under 2022 samlade delområdet en grupp exportfrämjande aktörer för en workshop som resulterade i ett nordiskt samtal om utmaningar och prioriteringar för deras arbete. Det resulterade i ett antal slutsatser som avser att informera nästa etapp av projektet:

  • Det finns ett stort behov av ökat samarbete inom Norden för att skala upp gröna lösningar internationellt (t.ex. gröna batterier, vindkraft och vätgas), givet att den nordiska marknaden är begränsad.
  • Det behövs mer erfarenhetsutbyte kring metoder för att beräkna exportens klimatnytta i Norden, bland annat genom att dela rapporter och ha gränsöverskridande dialoger.
  • Det behövs strategier för att navigera i det nuvarande geopolitiska landskapet och bygga motståndskraftiga ekosystem inom Norden.
  • Det finns behov att stärka profilen kring nordisk exports klimatnytta, bland annat genom marknadsföring och marknadsanalyser, men även genom att utbilda nordiska aktörer inom exportfrämjande, så som Team Sweden.

Utöver att workshopen kopplade samman aktörer från Norden som i olika utsträckning fört dialog tidigare, kommer kunskapen och slutsatserna att informera kommande arbetet med delområdet Fossilfri utmaning.

Kontaktperson: Gabrielle Tillberg,

Om oss