Kompetensutveckling för en grön omställning

Drivs av Hagainitiativet.

Att säkerställa rätt kompetenser är ett av de av de stora hindren för klimatomställningen i Norden. Delområdet arbetar därmed för att säkerställa en grön och rättvis klimatomställning med fokus på en väl fungerande arbetsmarknad, med låga arbetslöshetsgrader i Norden, som samtidigt stödjer företagens gröna omställning genom ökat nordiskt samarbete.

Hagainitiativet har faciliterat tre workshops under 2021 och 2022 med fokus på att öka samarbetet mellan de nordiska länderna och utbyta kunskap rörande kompetensutveckling för klimatomställningen, med medverkande från de Nordiska näringslivsorganisationerna, politiken och fackförbunden (läs om dessa möten här och här). Dessa möten har uttryckt att det finns ett stort behov av kompetens för den gröna omställningen. Situationen är akut och bristen på kompetens kan bromsa den gröna omställningen.

Workshopserien har belyst att det finns ett akut behov av kvalificerad arbetskraft för den gröna omställningen och en plattform för att dela kunskap, goda exempel, och möjligheter till samarbete på nordisk nivå. Hagainitiativet har därför etablerat en dialogplattform med en expertgrupp med syfte fylla detta behov och som bidrar med kontaktytor som kommer finnas kvar bortom arbetet inom delområdet.

Workshopserien med expertgrupperna har även resulterat i att etablera en samsyn kring de största utmaningarna och de viktigaste prioriteringarna som viktiga aktörer behöver ta sig an för att säkra kompetensbehovet för klimatomställningen. Dessa insikter är viktiga som vägledning för de slutliga rekommendationerna som delområdet kommer leverera under 2024.

Hagainitiativet fortsätter driva workshops fram till 2024 för att utbyta kunskap, goda exempel och driva på det nordiska samarbetet. Hösten 2023 välkomnar Hagainitiativet politiken, näringslivet, organisationer och andra relevanta aktörer att medverka på ett seminarium för att lyfta ämnet till en bredare publik.

Se webbinarium den 23 november 2023 ”Skills needed for the green transition from a Nordic perspective – and existing policies in the Nordic Region” .

Kontaktperson: Eva Krutmeijer, Josefina Kildjer,

Om oss