Nordisk innovationskraft

Drivs av Skift.

För att bli den mest hållbara och konkurrenskraftiga regionen i världen måste de nordiska länderna samarbeta för att bli en testbädd för ny teknologi, innovationer och affärsmodeller. Det pågår flera innovativa utvecklingsprojekt i Norden, till exempel avskiljning och lagring av kol i Nordsjön, projektet ”HYBRIT” för fossilfri stålproduktion och ”Solein-proteinet” som produceras av Solar Foods i Finland. Med kunskap och incitament för högre efterfrågan är det möjligt att skala upp dessa innovativa projekt till marknader.

Nordic Innovation Power syftar till att underlätta uppskalningen av grön teknik

i de nordiska länderna genom att arrangera gemensamma besök på relevanta anläggningar där nordiska politiker och det nordiska näringslivet möts och diskuterar vilka policyförändringar som behövs. Resultatet av mötena kan bland annat identifiera nya samarbetspartners och bidra till en mer rättvisande bild av hur verksamheter transformerar och hur innovationer är skalbara. Den ska också bidra till att förstå vilka politiska åtgärder som behövs för att stärka nordisk innovationskraft.

I december 2021 faciliterades ett möte för att diskutera möjligheterna att skala upp koldioxidavskiljning och lagringsteknik på avfallshanteringsanläggningar i Norden. Insikterna från webbinariet har sammanfattats i ett policydokument. Läs Policy recommendations: Carbon capture and storage on waste incineration från 2021 här.

I oktober 2022 arrangerades ett webbinarium, ”CO2”-removal: Nordic innovation power, med medverkande från nordiska beslutsfattare. Webbinariet lyfte olika koldioxidreduktionsprojekt i de nordiska länderna med diskussioner om vilka policyförändringar som behövs för att snabbt skala upp tekniker för negativa utsläpp.

De nordiska ländernas ambitioner, status och styrkor när det gäller negativa utsläpp lyftes, tillsammans med möjligheterna med gränsöverskridande lärande och sätt att samarbeta berördes också. Insikterna från webbinariet sammanfattas i ett policydokument. Läs Policy paper: CO2-removal in the Nordic countries från 2022 här.

Läs policydokumentet Nordic Perspectives: Navigating the Voluntary Carbon Removal Market från 2023 här.

Kontakt: Emilie Bygland Tusvik,

Om oss