Nordiskt handavtryck på en global marknad

Drivs av CLC.

Konceptet ”handavtryck” är en positiv klimatpåverkansindikator. I motsats till fotavtryck, som avser den negativa miljöpåverkan som orsakas av utsläpp av växthusgaser under en produkts livscykel, avser termen handprint den positiva miljöpåverkan av en produkt under hela dess livscykel. Handprint konceptet hjälper ett företag att utveckla produkter och tjänster som gör det möjligt för sina kunder att minska sitt koldioxidavtryck och är ett koncept som initierats av Climate Leadership Coalition och har utvecklats av VTT Tekniska forskningscentrum i Finland och Villmanstrands tekniska universitet.

Handavtryck konceptet riktar sig främst till företag. Nationella regler påverkar dock faktorerna för hur väl ett företag kan implementera sitt potentiella handavtryck.

Delområdet syftar till att:

  • Förtydliga konceptet handavtryck bland de nordiska företagen och att hjälpa företagen att förstå vilken handprint potential de har
  • Identifiera de policyförändringar som behövs för att förbättra den nordiska verksamhets- och innovationsmiljön och påskynda exporten av lösningar och produkter med låga koldioxidutsläpp
  • Utveckla handavtryck konceptet så att det kan användas som en del av de nordiska företagens strategiska planering och utveckling
  • Få företagen att använda handprint konceptet i sina verksamheter för att minska koldioxidavtrycket och implementera konceptet i sina strategiska processer

I maj 2022 arrangerade CLC ett webbinarium på ämnet “Leveraging the carbon handprint methodology for the benefit of your business”, med fokus på att introducera handavtryck metoden för nordiska företag och offentliga aktörer.

Delområdets slutrapport ”Nordic handprint on a global market” och huvudsakliga insikter går att läsa här.

Kontaktperson: Senni Raunio:

Om oss