Vd:ar i grön omställning

2021 drevs av Hagainitiativet
2022 drivs av Skift
2023 drivs av CLC

Delområdet arbetar med att skapa verktyg för nordiska vd:ar, forskare, beslutsfattare och andra nyckelintressenter för att mötas och diskutera utmaningar och möjligheter med klimatomställningen och omvärldsläget. Mervärdet är att hitta en gemensam bas med en lägsta klimatambition för nordiska företag.

Hagainitiativet arrangerade våren 2021 ett webbinarium med temat “Climate and Security – how to navigate in the new geopolitical context?”. Webbinariet samlade experter från politik, näringsliv och vetenskap för att lyfta perspektiv om klimat och säkerhet i det nya geopolitiska landskapet, möjligheter och utmaningar detta ställer företagen med sig tillsammans med frågor om hur ett stärkt Norden skulle kunna vara gynnsamt i det nya geopolitiska landskapet.

Dialogerna under webbinariet lyfte fram ett antal viktiga punkter:

  • ”Vi kan inte tappa fart. Det är oroande tider just nu och politiken måste vara fokuserad och främja långsiktiga förutsättningar för gröna investeringar. Vi behöver koldioxidskatter mer än någonsin.” Ylva Wessén, VD, Folksam (Sverige)
  • ”Det finns stora utmaningar för företagen. Regleringar saknas, och nuvarande demokratiska institutioner är inte inrättade för den hastighet som behövs för omställningen”. Kristin Wallevik, VD, NORCE (Norge)
  • ”Vi måste bli av med beroendet av fossila bränslen eftersom det är en källa till konflikter globalt” Anders Egelrud, vd, Stockholm Exergi (Sverige)

Se webbinariet här.

I februari 2023 arrangerade Skift ett webbinarium med fortsätting på temat “Climate and Security – how to navigate in the new geopolitical context?”. Webbinariet lyfte frågeställningar så som hur den nuvarande geopolitiska situationen påverkar EU och dess klimatåtgärder? Vilka utmaningar står värdekedjorna inför när företag arbetar med att göra dem grönare? Hur kan nordiskt samarbete bidra till att säkerställa motståndskraft och utveckling?

Under 2023 kommer delområdet tas över av CLC.

 

Läs mer här.

 

Om oss