Om oss

Hagainitiativet vill visa att näringslivet är en del av lösningen i klimatomställningen och att det är möjligt att klara omställningen om företagen involveras samtidigt som politiken bidrar med ambitiösa, långsiktiga och förutsägbara spelregler.

Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetat för att minska näringslivets klimatpåverkan sedan 2010. Hagainitiativet samlar företag som engagerar sig för att minska sin klimatpåverkan för att nå Hagainitiativets vision om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Vägen framåt för Hagainitiativet är att engagera företag från olika branscher i näringslivet och visa på kopplingen mellan ambitiösa klimatstrategier och ökad lönsamhet.

Samtidigt visar också Hagainitiativets medlemsföretag att ett aktivt klimatansvar ger tydliga ekonomiska fördelar. Därför vill Hagainitiativet inspirera andra företag till att skärpa sina utsläppsmål och öppet och transparent redovisa sitt klimatarbete genom årliga klimatbokslut.

Vad vill vi uppnå? Ett lönsamt näringsliv i Sverige, Europa och världen som bidrar till att driva på klimatomställningen, inspirera genom samarbete med politiken, forskningen och det civila samhället.

Bakgrund

Hagainitiativet startades i slutet av år 2010. Nätverket består av Axfood, Coca-Cola Europacific Partners Sverige, Folksam, Stockholm Exergi, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald’s Sverige, HKScan Sweden, Preem, Stena Recycling,  Swedbank och White. 

0
Företag
0
Mdr SEK Omsättning
0
Anställda
0
Mton CO2e utsläppsminskning

Vår strategi

Hagainitiativet jobbar efter visionen om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan.
Medlemmar i Hagainitiativet agerar för att tillsammans skapa affärsförutsättningar för detta. Medlemmar agerar förebilder i klimatfrågan för övriga näringslivet.

Hagainitiativet verkar inom näringslivet och för att tillsammans med politiken förbättra förutsättningarna för klimatarbete.

Våra mål

När Hagainitiativet startade upp i slutet av 2010 enades företagen om ett gemensamt klimatmål om att minska utsläppen med minst 40 procent till 2020 i förhållande till frivilligt basår efter 1990. I Hagainitiativets klimatbokslut redovisar varje företag vilka utsläpp de haft under året, tidigare år samt under det valda basåret och vad de avser göra för att nå dessa mål till 2020.

Bli medlem

Vill ni bli medlem i en av de mest inflytelserika klimatnätverken i Norden? Hagainitiativet har funnits i över tio år. Vi kopplar samman branscher och lyfter affärsnyttan i klimatomställningen.

Åtagande

”Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan” är Hagainitiativet vision

Kontakt