Åtagande

Ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan” är Hagainitiativet vision. Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. Syftet med nätverket är att visa att det är lönsamt för företag att göra goda affärer och samtidigt ta ett aktivt klimatansvar. Vi tror att höga ambitioner på klimatområdet innebär stora möjligheter för svenska företag, skapar jobb, stärker svensk välfärd och gör företagen internationellt konkurrenskraftiga.

Åtagande Hagainitiativet:

  • VD/ledning tar aktivt klimatansvar
  • Ha en förankrad/ambitiös klimatstrategi
  • Beräkna och redovisa klimatpåverkan
  • Ha en minskande utsläppstrend
  • Utsläppsmål att minska 40 procent till 2020
  • Nettonollutsläpp till 2030

2017-08/debattartikel-eng.jpg