31. Kretslopp på svenska gårdar ger svenskt nötkött 60 procent lägre klimatpåverkan

Betesmarker och vall binder kol i marken och betande djur gynnar den biologiska mångfalden. Djuren omvandlar gräs till näringsrika livsmedel med ett högt proteininnehåll. Det som inte blir livsmedel används bland annat till läkemedel, möbler, biogas- och energiproduktion.

Djurens gödsel kan användas till mycket. Bland annat som biogas för att driva bussar eller för att skapa el och värme. Djurens gödsel används som naturlig gödning för gårdarnas grödor och därmed minskas användningen av konstgödning. Från gårdens skördar får vi bland annat nytt foder till djuren och naturliga råvaror till vår livsmedelsproduktion. Att detta kretslopp fungerar väl i Sverige är en av anledningarna till att svenskt nötkött har 60 procent lägre klimatpåverkan än snittet i världen.

2021-08/-ker-s-teri-05-maxjpg-1-mindre.jpg