51. Världsunik anläggning sorterar 24 000 ton textil inför återvinning

Sysavs textilsorteringsanläggning Siptex i Malmö sorterar textilavfall efter fibertyp och färg – och är världens första i sitt slag. Den sorterar textil automatiskt efter fibertyp, vilket gör det möjligt att hantera stora flöden och producera textilfraktioner som är anpassade för olika återvinningsprocesser. Textilierna som kommer till anläggningen i Malmö är sådant som inte kan återanvändas - trasiga plagg och textilspill från industrin. Sorteringstjänsten är ett hållbart alternativ för textil som annars hade förbränts. I full drift har Siptex-anläggningen kapacitet att sortera 24 000 ton textil per år, vilket motsvarar ungefär 30 procent av de textilier som slängs i Sverige under samma period.

Läs mer här.

2022-02/sk-rmbild-2022-02-25-101223.png