Om oss

Hagainitiativet vill visa att näringslivet är en del av lösningen i klimatomställningen. Det är en del av vårt samhällsansvar att bidra till klimatomställningen, därför driver Hagainitiativet på för en ambitiösare klimatpolitik, något som möjliggör för företagen att ta ännu större klimatansvar.

Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets klimatpåverkan. Hagainitiativet samlar därför företag som engagerar sig för att minska sina egna utsläpp för att nå Hagainitiativets vision om ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Vägen framåt för Hagainitiativet är att engagera företag från olika branscher i näringslivet och visa på kopplingen mellan ambitiösa klimatstrategier och ökad lönsamhet.

Med andra ord vill därför vill Hagainitiativet inspirera andra företag till att skärpa sina utsläppsmål och öppet och transparent redovisa sitt klimatarbete genom årliga klimatbokslut.

Vad vill vi uppnå? Ett lönsamt näringsliv i Sverige, Europa och världen som tar miljö- och klimatfrågorna på allvar, som ser möjligheterna med klimatomställningen, som inspirerar och växlar upp varandra och som samarbetar med politiken, forskningen och det civila samhället för att lösa de livsavgörande frågeställningar för att få ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.