Samarbeten

We Mean Business

Hagainitiativet är med i We Mean Business, en sammanslutning av organisationer som arbetar tillsammans med flera tusen av världens mest inflytelserika företag och investerare. Nätverket arbetar för att lyfta fram näringslivets röst, agera som katalysator i klimatfrågor och driva på för en mer ambitiös klimatpolitik.

- Målen som företagen i Hagainitiativet har satt upp, att bli fossilfria till 2030, är ambitiösa men möjliga att uppnå. Vi välkomnar och stödjer Hagainitiativet som en partner och ser fram emot att jobba nära tillsammans med dem i framtiden, säger Nigel Topping, vd We Mean Business.

Läs mer om We Mean Business här

Läs We Mean Business blogg om partnerskapet med Haga här

Läs pressmeddelande här


Climate Leadership Coalition

Syftet med Climate Leadership Coalition (CLC) är att påverka finska företags och forskningsinstitutioners konkurrenskraft och förmåga att bemöta klimathotet och resursbristen, och samtidigt förbättra affärsmöjligheterna kopplade till dessa utmaningar.

Läs mer om Climate Leadership Coalition här


Carbon Pricing Leadership Coalition

Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC) är en plattform för regeringar, företag, forskare och civilsamhälle som främjar utvecklingen av pris på koldioxid.

Läs mer om Carbon Pricing Leadership Coalition här


Fly Green Fund

Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor genom biobränsle. Målet är att öka efterfrågan och få igång storskalig lokal produktion av bioflygbränsle i Norden. Av pengarna som kommer in via Fly Green Funds kunder går 75 % till inköp av bioflygbränsle och 25 % till att ge support till kontinuerlig och storskalig produktion i Sverige.

”Att göra det möjligt för affärs- och privatresenärer att flyga på bioflygbränslen i Norden” är Fly Green Funds vision.

Läs mer om Fly Green Fund här

2017-08/wmb-logo-print.jpg