Hagas VD:ar

Nouryon
Lars Andersson - Nordenchef, Nouryon

Många av lösningarna för att minska klimatpåverkan går att finna inom kemiindustrin. På Nouryon har vi kunskapen och innovationskraften som är nyckeln för en hållbar utveckling för många av de branscher som använder våra produkter. I tätt samarbete med våra kunder och leverantörer ser vi till att skapa mer värde med mindre resurser.

Axfood
Klas Balkow - VD och koncernchef, Axfood AB

Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand, speciellt om du jobbar med det systematiskt. Om näringsliv, politiker, myndigheter och konsumenter tillsammans drar åt samma håll, kommer både vi och framtida generationer att kunna äta bra och hållbar mat.

Coca-Cola European Partners Sverige
Pierre Decroix - VD, Coca-Cola European Partners i Sverige

Ansvarsfull resursanvändning är en hygienfaktor för hela globala Coca-Cola systemet, lika mycket när det gäller energi och transporter som när det kommer till vatten, ingredienser och förpackningsmaterial. Det är en del av vår affärsmodell och en förutsättning för att vi ska behålla vår ”licence to operate” i över 200 länder. Här i Sverige har vi satt extra fokus på klimatfrågan, med bra resultat hittills. Samarbetet i Hagainitiativet är en del i arbetet vidare mot våra utmanande klimatmål, och ett sätt att visa vägen för andra.

Folksam
Jens Henriksson - VD, Folksam

Folksam har en lång tradition av att "göra gott" men för mig är hållbarhet mer hjärna än hjärta. Vi vill göra goda affärer som på lång sikt skapar värde för våra ägare, kunderna. Konkret innebär det att vi ställer tuffa krav på kvalitét och resurseffektivitet i allt från kapitalförvaltning och skadereglering till energianvändning i vår egen verksamhet. Detta bidrar till Folksams ekonomiska styrka.

Stockholm Exergi
Anders Egelrud - VD, Stockholm Exergi

Möjligheterna för fjärrvärmen är enorma. Vi satsar på en helt fossilfri och klimatneutral produktion. Fjärrvärme är det mest resurssnåla och effektiva sättet att ta tillvara på energi som annars går till spillo, bidrar till utvecklingen av hållbara städer, och gör det lättare att nå Europas klimatmål.

Green Cargo
Jan Kilström - VD, Green Cargo

Vi hjälper våra kunder att nå sina klimatmål genom att erbjuda transporter med låga koldioxidutsläpp. Jag är övertygad om att klimatfrågan fortsätter att växa i betydelse. Därför har Green Cargo hållbarhet som en central del i vårt företagande.

JM
Johan Skoglund - VD och koncernchef, JM

Vår produkt, bostäder, är hållbara och står i minst 100 år. Vi måste blicka långt fram då vi planerar och våra krav behöver kunna möta framtidens krav. Vi vill agera som ett föredöme i branschen. Gör vi det så uppfattas vi som seriösa och ansvarstagande, både som företag och arbetsgivare

Lantmännen
Per-Olof Nyman - VD och koncernchef, Lantmännen

Hållbar affärsutveckling är ett av våra strategiska satsningsområden för att öka vår lönsamhet fram mot 2020 och vi ser ett ökat intresse bland våra kunder för hur produktionen av våra produkter har gått till i hela kedjan från jord till bord. Samverkan i hela kedjan med våra kunder och leverantörer är en nyckel för att lyckas. Det finns också fortfarande potential att utveckla resurseffektiviteten, bland annat hur vi nyttjar spillvärme, och öka användningen av biobränsle.

Löfbergs
Lars Appelqvist - VD, Löfbergs

Att ta ansvar för människor och miljö är en självklarhet för mig och mina kollegor. Genom Hagainitiativet kan vi dela med oss av erfarenheter och lära av varandra, samtidigt som vi visar andra att det är lönsamt att ta klimatansvar.

McDonald's Sverige
Thomas Kelly - VD, McDonald’s Sverige
HKScan Sweden
Sofia Hyléen Toresson - VD, HKScan Sweden

Dagens konsumenter vill kunna njuta kött och samtidigt äta på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Det är vårt ansvar på HKScan att möta de förväntningarna. Därför jobbar vi aktivt och målmedvetet och även tillsammans med våra bönder, för en hållbar köttproduktion. Nätverket inom Hagainitiativet har fått oss att bli ännu mer handlingskraftiga och ger oss nya perspektiv och lösningar.

Preem
Petter Holland - VD, Preem

Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle och arbetet med hållbarhet har sedan länge varit en integrerad del av vår affärsverksamhet där alla inom företaget är engagerade i hur vi kan minska vår klimatpåverkan. Utvecklingen av våra drivmedel att innehålla alltmer förnybar råvara från restprodukter från svensk skogsindustri har banat vägen när det gäller att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn. Genom att bli medlem i Hagainitiativet har vi tillsammans med andra företag en stark plattform att visa hur industrin är en del av lösningen.

Siemens
Ulf Troedsson - VD, Siemens

Siemens arbetar aktivt med att öka våra kunders effektivitet och samtidigt hjälpa dem reducera sina koldioxidutsläpp genom hållbara tekniska lösningar inom energi-, industri- och infrastrukturområdet. Genom att bli medlem i Hagainitiativet har vi tillsammans med andra företag som tar ett aktivt klimatansvar en stark plattform att utgå ifrån för att visa på hur industrin är en del av lösningen på hur vi ska lyckas med klimatomställningen.

Stena Recycling
Kristofer Sundsgård - VD, Stena Recycling

Återvinningens roll ur ett klimatperspektiv är enorm. Vår kärnverksamhet består i att hitta det mest resurssnåla sättet att ta vara på industrins restprodukter och att öka andelen material som kan användas som råvara om och om igen. Ju mer vi investerar i ny teknik för att öka materialåtervinningen, desto större blir klimatnyttan.

Sveaskog
Per-Olof Wedin - VD, Sveaskog

Skogsnäringen behöver bli bättre på att vittna om skogens möjligheter när det gäller det förnybara samhället. Därför är Hagainitiativets fokus på opinionsbildning, diskussion och debatt kring klimatfrågan attraktiv.