Nyheter

Frukostmöte 9 maj: Är företagens klimatarbete lönsamt?

Vad driver företagen att gå längre än politikens krav? Vilka lönsamma exempel finns? Vad …
Publicerat 1 april, 2014

Olli Kilpi, VD, McDonald's

Hur ser ert klimatarbete ut? Vårt klimatarbete sträcker långt tillbaka och omfattar frå…
Publicerat 25 mars, 2014

Intervju Marcus Svensson, politisk chefredaktör Smålandsposten

Bör näringslivet bidra till att få upp klimatfrågan på den politiska agendan? Svare…
Publicerat 27 februari, 2014

Intervju Johan Ehrenberg, ägare och styrelseordförande i ETC företagen

Bör näringslivet bidra till att få upp klimatfrågan på den politiska agendan? Att i…
Publicerat 27 februari, 2014

Remissvar: EU:s klimat- och energipolitiska ramverk 2020-2030

Remissvar från Hagainitiativet rörande: Meddelande med förslag på klimat- och energipolit…
Publicerat 26 februari, 2014

Podcast och reflektion: Hur kan vi lyfta klimatfrågan i valrörelsen?

Lyssna på podcast från seminariet   här Supervalåret 2014 har inletts men än är d…
Publicerat 17 februari, 2014

Intervju: Sven-Olof Wedin, VD, Sveaskog

Vad var det som fick Sveaskog att bli intresserade av Hagainitiativet? Det var f…
Publicerat 31 januari, 2014

Sveaskog ny medlem i Hagainitiativet

Sveaskog är ny medlem i företagsnätverket Hagainitiativet. I Hagainitiativet ingår sedan …
Publicerat 30 januari, 2014

Frukostmöte: Inför supervalåret - Hur lyfter vi klimatfrågan i valrörelsen?

Kan näringslivet bidra till att få upp klimatfrågan på den politiska agendan? Klimat- och…
Publicerat 15 januari, 2014

Seminarium: Vad betyder ekosystemtjänster för näringslivet?

Ekosystemtjänster och värdet av dessa uppmärksammas allt oftare och bedöms bli en strateg…
Publicerat 10 november, 2013

Klimatstrategidagen 2013

Välkommen till en konferens som handlar om vad det innebär att vara ett framgångsrikt för…
Publicerat 23 oktober, 2013

Klimatstrategidagen i Helsingborg

Konferens om framtidens lönsamma affärer den 8 oktober i Helsingborg. Vilka möjlighe…
Publicerat 7 oktober, 2013