Hagabloggen

Annette Magnusson: Innovativa förslag för klimatinvesteringar

Hur ser vi till att de samhällsförändringar som Parisavtalet kräver faktiskt kommer till …
Publicerat 23 oktober, 2018

Anna Stenströmer: Den digitala revolutionen är nyckeln till klimatomställningen

Är det sommaren 2018 som i framtidens historieböcker kommer beskrivas som vändpunkten då …
Publicerat 17 september, 2018

Victoria Wibeck: Klimat- och kommunikationsutmaningarna

De flesta av oss är medvetna om de stora samhällsutmaningar som klimatförändringarna för …
Publicerat 4 september, 2018

Fredrik Hannerz: EU:s utsläppshandel är på benen igen, tilltufsad men pigg och redo att leverera

EU:s utsläppshandel omfattar nästan hälften av alla EU:s utsläpp av växthusgaser. I Sveri…
Publicerat 10 juli, 2018

Fabian Levihn: Det är möjligt att skapa stora kolsänkor i Stockholm

För att klara klimatmålen i Parisavtalet (att hålla den globala temperaturökningen i slut…
Publicerat 12 juni, 2018

Karin Stenmar: För kundernas trygghet i en hållbar värld

Klimatförändringarnas effekter blir allt tydligare och det krävs god kunskap och förståel…
Publicerat 13 mars, 2018

Lisa Wahlström: Våra löften för en hållbar framtid

Varje år producerar vi på Coca-Cola European Partners i Sverige cirka 400 miljoner liter …
Publicerat 1 mars, 2018

Nina Ekelund: Jag vill lägga min röst på PM Nilsson

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Dagens Industri (DI) har ökat bevakningen av klimat…
Publicerat 19 februari, 2018

Åsa Domeij: Cirkulär ekonomi – för klimatets skull

Vi förbrukar jordens tillgångar i allt snabbare takt. Det leder till hög belastning på vå…
Publicerat 5 februari, 2018

Lina Holmgren: Nyckeln till hållbar logistik ligger i samverkan

Green Cargo hjälper många företag att nå sina miljömål. Varje dygn kör vi gods motsvarand…
Publicerat 5 december, 2017

Malin Baltzar: Alla pratar plast

Världens användning av plast växer explosionsartat och plastanvändningen förväntas fyrdub…
Publicerat 28 november, 2017

Krönika: Running Fast Toward Sustainability

Nina Ekelund, generalsekreterare på Hagainitiativet, har bidragit med en gästkrönika i S…
Publicerat 7 november, 2017