Hagabloggen

Johan Hall: En rättvis klimatpolitik

Inför FN-mötet COP 21 i Paris i höst, har den internationella fackliga rörelsen ITUC uppm…
Publicerat 14 september, 2015

Johan Sandström: Intermodal trafik är framtiden, framtiden är här

Intermodalitet betyder att man använder flera transportslag för att få fram sitt gods. La…
Publicerat 7 september, 2015

Jenny Sonesson: Agera för den gröna oljereserven

Sveriges vidsträckta skogar är en grön oljereserv. Energiminister Ibrahim Baylan har nyli…
Publicerat 24 augusti, 2015

Anders Wijkman: Därför är påvens encyklika så viktig

Under lång tid har klimatdebatten dominerats av ekonomiska argument.  Kostnaderna för oli…
Publicerat 24 juni, 2015

Vera Söderberg: Elefanten i rummet för köttproduktion

Hagainitiativet har nyligen publicerat sitt klimatbokslut för 2014 . Det gör Hagainitiat…
Publicerat 10 juni, 2015

Per Grankvist: Fem enkla sätt att få de anställda mer engagerade i hållbarhetsarbetet

Omvärldsanalysen är klar, strategin godkänd och aktiviteterna bestämda. Allt är klart för…
Publicerat 25 maj, 2015

Cecilia Våg: Slut cirkeln - använd, ta tillvara och återanvänd

Många strömningar i samhället pekar nu åt rätt håll. Nyligen presenterades Romklubbens ra…
Publicerat 11 maj, 2015

Johanna Sandahl: Sverige ska vara ett föregångsland

Få länder i världen har lika goda förutsättningar som Sverige att vara föregångsland i kl…
Publicerat 5 maj, 2015

Johan Florén: Världen behöver grönare pengar

Omställningen till ett hållbart samhälle kommer att kräva stora investeringar. En uppska…
Publicerat 27 april, 2015

Olof Johansson: Om grönt och svart kol och prioriteringar i klimatarbetet

Några nedslag i de senaste två veckornas mediaflöde om klimatet: Först en blänkare frå…
Publicerat 7 april, 2015

Karin Stenmar: Klimatförändringar är en orsak till krig

Klimatförändringar är en orsak till kriget i Syrien. Det säger Nadim Farajallah, professo…
Publicerat 1 april, 2015

Åsa Domeij: Matens roll för klimatet

I klimatdebatten är matens betydelse ofta uppmärksammad. Det kanske inte är någon slump a…
Publicerat 16 mars, 2015