Aktuell Hållbarhet: Så kan insamling och lagring av koldioxid finansieras