Dagens Nyheter: Affärsmässigt gå före i klimatomställningen