Göteborgs Posten: Höga klimatambitioner är lönsamt för företagen