Göteborgs Posten: Så kan norden bli draglok i klimatarbetet

Läs debattartikeln här