Green Cargo

Klimatmål

Green Cargos transportarbete utförs till över 90 procent med eldrivet tåg men dieselförbrukningen är ändå den största miljöaspekten. Green Cargos mål är att minska dieselförbrukningen i förhållande till transportarbetet. Green Cargo har också som medlem i Hagainitiativet målet att vara fossilfria till 2030.

Hur ska målen nås? Green Cargo har haft fokus på att byta till bränslesnåla motorer i våra diesellok och nu är det klar. Pilottester har visat positiva resultat när det gäller energisnålt körsätt och de kommer att inleda det där nyttan är som störst, för dieselloken. Samtidigt kommer Green Cargo att arbeta med att minimera tomgångskörningen för att ytterligare minska klimatpåverkan. Nästa steg i arbetet är att införa ett datoriserat stöd till sina elloksförare så att de alltid vet vilken fart som är optimal för att komma fram i rätt tid.

Kontaktperson
Lina Holmgren, Hållbarhetskoordinator, Green Cargo
lina.holmgren@greencargo.com

Vi hjälper våra kunder att nå sina klimatmål genom att erbjuda transporter med låga koldioxidutsläpp. Jag är övertygad om att klimatfrågan fortsätter att växa i betydelse. Därför har Green Cargo hållbarhet som en central del i vårt företagande.

Jan Kilström
VD, Green Cargo