HKScan Sweden

Klimatmål

HKScan Sweden har som mål att från år 2003 till 2020 minska klimatutsläppen med 50 %, målet är satt i absoluta tal för att spegla företagets totala utsläpp. I klimatmålet ingår scope 1, scope 2 och tjänsteresor, inköpta intransporter samt produktion och distribution av energi-och fordonbränslen i scope 3.

Hur ska klimatmålet nås? Genom energikartläggning och individuell mätning av förbrukning per produktionslinje, minskas energianvändning och kontinuerligt förbättringsarbete kan mätas direkt.

Högre krav på tjänstebilar om minskade utsläpp av CO2 har införts. HKScan arbetar med optimering av intransport av djur för att därmed minska antalet transportkilometrar. I sitt Lean-arbete med att effektivisera alla sina processer, har HKScan i uppföljningen kopplat ihop sitt miljöarbete med de positiva ekonomiska resultat som uppnås. Genom detta bygger de kompetens om att arbeta ur ett mer hållbart perspektiv.

Kontaktperson Vera Söderberg, hållbarhetschef, HKScan vera.soderberg@hkscan.se

Dagens konsumenter vill kunna njuta kött och samtidigt äta på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Det är vårt ansvar på HKScan att möta de förväntningarna. Därför jobbar vi aktivt och målmedvetet och även tillsammans med våra bönder, för en hållbar köttproduktion. Nätverket inom Hagainitiativet har fått oss att bli ännu mer handlingskraftiga och ger oss nya perspektiv och lösningar.

Sofia Hyléen Toresson
VD, HKScan Sweden