Siemens

Klimatmål Siemens har som målsättning att som första stora industriföretag uppnå en CO2-neutral verksamhet till år 2030. Redan till 2020 ska utsläppen av växthusgaser ifrån den egna verksamheten ha halverats (basår 2014).

Hur ska målen nås? Satsningar inom följande tre områden kommer att bidra till att reducera, och fram till år 2030 eliminera Siemens koldioxidutsläpp: - Åtgärder för ökad energieffektivitet hos egna produktionsanläggningar och kontorsfastigheter - Investeringar i lågutsläppsfordon och utökad laddinfrastruktur för företagets globala fordonsflotta - En renare energimix genom att öka andelen från förnybara energikällor så som sol- och vindkraft.

Siemens erbjuder även miljösmart teknik till sina kunder för att hjälpa dem reducera sina utsläpp. Under 2015 stod miljöportföljen för 43 procent av Siemens intäkter, och hjälpte Siemens kunder reducera sina koldioxidutsläpp med 487 miljoner ton, vilket är motsvarar halva Tysklands utsläpp av koldioxid.

Kontaktperson Anna Stenströmer, Hållbarhetsansvarig, Siemens Sverige anna.stenstroemer@siemens.com

Siemens arbetar aktivt med att öka våra kunders effektivitet och samtidigt hjälpa dem reducera sina koldioxidutsläpp genom hållbara tekniska lösningar inom energi-, industri- och infrastrukturområdet. Genom att bli medlem i Hagainitiativet har vi tillsammans med andra företag som tar ett aktivt klimatansvar en stark plattform att utgå ifrån för att visa på hur industrin är en del av lösningen på hur vi ska lyckas med klimatomställningen.